Drop files to upload.
Faithlife
Faithlife

Obedience, to God

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

A willingness to submit oneself to the will of God and to put it into effect. Scripture emphasises the necessity for God’s laws to be followed, gives examples and reasons, and describes the rewards.

Notes & Transcripts
;
See also ; ; ;
Joshua 11:15 AFRIKAAN
Wat die Here sy dienaar Moses beveel het, het Moses vir Josua beveel, en dit het Josua gedoen. Niks wat die Here vir Moses beveel het, is nagelaat nie
See also ; ; ; ;
;
See also ; ; ;
Matthew 8:26–27 AFRIKAAN
Hy sê vir hulle: “Waarom is julle bang, kleingelowiges?” Daarna het Hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê: “Watter soort mens is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?
Mark 1:27 AFRIKAAN
Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het: “Wat gaan hier aan? Dit is ’n nuwe leer, en dit kom met gesag! Hy gebied selfs die onrein geeste, en hulle gehoorsaam hom.”
;
See also ; ; ;
ADVERTISEMENT
; Obedience to the will of God demonstrates the reality of a person’s faith in Jesus Christ.
See also ;
;
See also ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
;
See also ; ; ; ;
Noah
;
;
;
Paul
RELATED MEDIA
See the rest →
RELATED SERMONS
See the rest →