Faithlife
Faithlife

Berörda hjärtan

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

96.03.10. Bottnaryd

BERÖRDA HJÄRTAN

1 Sam. 10:26

Hjärtan berörda av Gud. - ett stort behov av detta i vårt tid.

krigsmän - en inneboende kraft.

Gideon - "Herren är med dig, du tappre stridsman."

Stefanos - Apg 6:8 -10    Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket.  Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien) och började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sade.

1 Joh. 4:4 ty han som är i er är större än han som är i världen.

I. VI BEHÖVER HA ETT NYTT HJÄRTA - SINNE.

Hes. 11:19-20  Och jag skall ge dem alla ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag låta komma i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött,  så att de vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem, och de skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud.

Stenhjärtat - ett hårt sinne.

Denna världen är hård. Synden har gjort oss hårda.

hjärta av kött - mjukt sinne, mänsklig

Ett rent sinne. 

Rom 5:5 Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.

II. SE PÅ ANDRA MED GUDS ÖGON

Matt. 9:36 När han såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde,

Luk. 19:41-42     När han kom närmare och såg staden, började han gråta över den och sade: "Om du denna dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred! Men nu är det fördolt för dig.

Det vi ser registreras olika beroende på hjärtats inställning. Jesus hjärta var fyllt av kärlek.

Hur vill du bli sedd? Hur ser du på andra?

RELATED MEDIA
See the rest →
RELATED SERMONS
See the rest →